Riskien tunnistaminen ja toiminnan suojaaminen

0
656
tietoturva

Tieto – tämän päivän arvokkain omaisuus ja kauppatavara! Suojelupoliisin mukaan yrityksiin kohdistuva tiedustelutoiminta on nykyään vilkasta. Tiedustelun kohteeksi joutuvan yrityksen koolla ei ole merkitystä. Hyvinkin pieni yritys toi tuottaa mielenkiintoista tietotaitoa ollen samalla varsin helppo kohde.

Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan kotimaisissa yrityksissä tunnetaan huonosti tietoturvallisuusriskit ja tietoturvallisuustilanne. Yritysten tietoturvallisuustyö painottuu helposti vain tekniseen tietoturvallisuuteen, mikä ei ole riittävä suojelemaan yritystä tiedustelutoiminnalta. Myöskään pelkkä tietoturvallisuuden hallinta ei ole riittävä suojaamaan yrityksen tietoja ja toimintaa laittomalta tiedustelulta.

Yrityksiin kohdistuva tiedustelutoiminta on myös Suomessa tätä päivää, niin kuin se on ollut muualla maailmalla jo vuosia ja on vakavasti otettava uhka yritysten toiminnalle.  Sen torjumiseen ja yritystoiminnan suojaamiseen on suhtauduttava vakavasti. Laiton tiedustelu vaarantaa sijoittajien sijoituksen ja maineen. Edellä mainittujen uhkien realisoituminen on todennäköisintä yrityksissä, joiden koko osaaminen on kiinni omassa ydinosaamisessa, eikä toiminnan riskejä osata ajatella kokonaisvaltaisesti ymmärtäen, että innovatiivinen suomalainen yritystoiminta kiinnostaa kilpailijoita.

Tarjous

Yritystoiminnan- ja sijoitusriskien hallinta on yhä vaativampaa modernien liiketoimintaympäristöjen tuomien haasteiden takia. Ilman kokonaisvaltaista tietoa riskeistä, niiden hallinta on mahdotonta ja tällä vaarannetaan liiketoiminnan jatkuvuus.

Nyt tarjouksena kokonaisvaltainen liiketoiminta- ja sijoitusriskien kartoitus alkaen 500€ (alv. 0%).  Kysy lisätietoja liiketoiminta- ja sijoitusriskien kartoittamisesta ja optimoinnista sekä riskienhallinnasta Hannu Huttunen/HPH Consulting puh. 046 540 2810 email: hannu.huttunen(a)hphconsulting.fi