Älyasumisen uusi taso – A New Standard of Smart Living

0
620
Kooste

Arctic Smartness Village – Älyasuminen uudelle tasolle

 

Arctic Smartness Village Oy vie älykkään asumisen uudelle tasolle. Konseptin mukaisesti perustettavissa kylissä yhdistyy ekologisuus, asumisen mukavuus ja yhteisöllisyys ennennäkemättömällä tavalla. Älykylissä tämä toteutetaan taloudellisesti kannattavasti ja koko kylän elinvoimaa vahvistaen. Asukkailla on eläminen helppoa, turvallista ja mukavaa yhteisössä, jollaisen he itse haluavat.

Uudelle tasolle nousemisen mahdollistaa uusi asukaslähtöinen lähestymiskulma ajattelutapaan asumisen suunnittelussa. Konseptissa mietitään älykkyyttä laaja-alaisesti, ei vain energian ohjausta tai kodinkoneiden ohjausta ajatellen. Energian ohjauksesta, optimoinnista ja raportoinnista huolehtii EVON -alustan päälle rakennettu järjestelmä, johon on lisätty yhteisöllisyyttä tukevia komponentteja. Komponenteilla motivoidaan osallistumista kylän toimintaan ja huolehditaan varausjärjestelmistä, korvausten ja palkkioiden kirjanpidosta ja välitetään tietoa kylän asioista.

Päätöksenteko kuuluu kyläläisille

Moderni maailma vie demokraattista päätöksentekoa yhä kauemmas ihmisistä. Arctic Smartness Village Oy tuo sen takaisin asukkaille. Asukkaat päättävät kylän palveluista ja tapahtumista, sekä hankinnoista yhdessä. He omistavat kylän tärkeimmät tuotanto- ja palveluyritykset, sekä omaavat hallinnollisen vallan kyläalueella. Osallistuminen on helppoa, sillä päätöksistä voi äänestää vaikka matkoilta, jos ei pääse osallistumaan yhteisiin kokouksiin.

Kylien elinvoimaisuutta lisää ulkopuolelle ohjautuvien pääomavirtojen tyrehdyttäminen. Se mitä voidaan tuottaa järkevästi itse, myös tuotetaan itse. Energiasta maksetaan kansainvälisten pääomasijoitusyhtiöiden sijasta omalle energiayhtiölle. Tärkeimmät palvelut ja tuotteet tuotetaan mahdollisuuksien mukaan itse ja tuetaan kyläläisten yrittäjyyttä yhteisomistuksilla, ostamalla lähituotteita ja auttamalla arjen rutiineissa.

Kiinnostus on valtavaa

Lyhyen ajan kuluessa kiinnostus konseptiamme kohtaan on ollut hurjaa. Meille on kehittynyt valtava viranomais-, asiantuntija- ja yrityskumppaniverkosto lyhyessä ajassa ja media on ollut äärimmäisen kiinnostunut aiheesta.

Kiinnostuitko? Etsimme rahoitusta, jolla voimme palkata lisää asiantuntijoita kehittämään, myymään ja suunnittelemaan tulevia kyliä, sekä myöhemmin kansainvälistymisessä. Jos haluat olla mukanamme tekemässä maailmasta ekologisemman ja viihtyisämmän, ota yhteyttä!

 

 

Arctic Smartness Village – A New Standard of Smart Living

 

Arctic Smartness Village Ltd. is taking a smart living to the whole new level. Ecological living, cozy living and communality is combining in the way you never seen before at the Villages based on Arctic Smartness Village concept. Smartness is implemented economically and by strengthening village’s vitality. Living in the village is easy, safety and nice in the community you want.

Re-thinking the inhabitant oriented approach at the planning of the living makes it possible to rise to a new level. Smartness is re-thinked. It can be more than guiding the energy flows or home equipment’s. Arctic Smartness Village is using the system built on EVON -platform to guide, optimize and report the energy usage. The communality supporting components has been attached to the system. With these component’s participating to the village’s happenings are motivated and the reservation systems, bookkeeping of the rewards and the compensations and the communication at the village is managed.

Villagers are making the decisions

Modern world is taking democracy away from the normal citizens. Arctic Smartness Village is getting the power back to the people when decisions are made influencing the everyday living. The villager’s are making the decisions about services, happenings and acquisitions together. They are the owner’s of the most important production and services at the village and they are in the charge of the governance at the village. Participating is easy. Even if you are away you can vote at the meetings.

By blocking the money flow away from the village is increasing the vitality of the village. If you can wisely produce something at the village you’ll just do it. You don’t pay from the energy to big international companies but for your own energy company. The most important services and products are produced at the village if it is possible. Entrepreneurship at the village is supported by the joint ownership, buying the local goods and helping at the routines.

A huge interest for the concept

The interest has been wild for our concept at the very short time. We got a large network of authorities, professionals and business associations at short time. Media has been really interested!

Interested? If you want to help us to make the world more ecological and comfort we are looking for a funding to hire more specialists to develop, sale and plan to villages. Later to help going on international markets. Please contact us!

 

Juri Laurila

Toimitusjohtaja, CEO

juri.laurila@arctic2020.fi

+358 40 514 5000