Sijoittajaviestintä on taitolaji: Liikeideasta liiketoimintamalli

0
538
Liiketoimintamalli

LIIKEIDEASTA LIIKETOIMINTAMALLI

Kun on löydetty liikeidea, niin siitä pitää muokata liiketoimintamalli. Liiketoimintamalli kertoo miten ansaitsemme liikeidealla rahaa riittävästi. Riittävyys tarkoittaa sitä, että saadaan yritys tuomaan enemmän kuin se vie.

Taloudellinen kannattavuus lopulta ratkaisee yrityksen hengissä säilymisen. Kuitenkin yrityksen liiketaloudellinen kannattavuus on eri asia kuin tässä esille otettu “riittävästi” ajatus. Tässäkin yritys voi tuoda kannattavuudella enemmän kuin se vie, mutta toinen vaihtoehto tässä on se, että rakennamme “puolijalosteeksi” yrityksen, joka “raakileenakin” on niin houkutteleva ja puoleensa vetävä, että sen tai osan siitä voi myydä voitolla.

Kuitenkin lopulta jonkun pitää löytää liiketoimintamalli, jolla liikeidealla saadaan ansaittua katetta (positiivinen lopputulos, kun tuloista vähennetään kaikki menot). Mikäli yrityksen perustaja löytää erinomaisen liiketoimintamallin itse, niin hänellä on hyvä mahdollisuus saada itselleen tuloa tai kasvattaa yrityksensä arvoa.

Liiketoimintamallissa mukaan tulee aina myös liikeidean toteuttamisen kustannukset. Kustannuksia on kahdenlaisia: a) “pystytyskustannukset” b) jatkuvat kustannukset.

Huippuliiketoimintamalli on sellainen, että sekä sen pystyttäminen että liiketoimintamallin “käyttäminen” ovat edullisia. Kuitenkin tällä hetkellä näyttää siltä, että painopiste kustannusten välttämisessä on käyttökustannusten minimoinnissa, eli juoksevat kustannukset mahdollisimman matalat.

Alhaisten käyttökustannusten liiketoimintamallit ovat suosittuja, koska niillä saadaan helpommin tuottoa esim. suhdanne- tai kausivaihteluista huolimatta.

Alhaisten käyttökustannusten liiketoimintamalleja luonnehtii usein: a) automaatio, eli kaikki minkä voi kohtuullisin kustannuksin hoitaa koneilla, hoidetaan koneilla (digitaaliset koneet ja verkot ovat myös koneita). b) kustannukset ovat joustavia, eli kustannuksista mahdollisimman vähän on kiinteitä: kustannuksia syntyy vain silloin, kun niihin liittyviä tuottoja syntyy c) rakenteet ovat joustavia, eli tuotteen tai palvelun tuottamisen mittakaavaa voidaan muokata tarpeen mukaan edullisesti. Samoilla pystytyskustannuksilla voidaan toimintaa laajentaa tarpeen mukaan hyvin pienin lisäkustannuksissa.

 

Liiketoimintamalleissa olennaista on talouden ohella asiakastyytyväisyys. Totta kai hinnalla on olennainen merkitys. Harvat liiketoimintamallit kuitenkaan toteuttavat aivan välttämättömiä perustarpeita, joten asiakkaan on koettava tuotteeseen tai palveluun liittyviä positiivisia tunteita, jotta ostaminen tapahtuisi.
Kari Nurmi

www.nurmiconsulting.fi/