ONCE IN A LIFETIME

0
570

Yritys on aloittamassa maahantuonnin ja markkinoinnin Eco-Save nimisen tuotteen osalta. Tuotteen markkinointia ollaan parhaillaan käynnistelemässä eri puolilla maailmaa, toivomme olevamme ensimmäisten joukossa.

Kyseessä on orgaaninen, teollisesti prosessoitu neste, jota lisätään erityyppisten nestemäisten polttoaineiden sekaan. Aineen käyttö vähentää merkittävästi polttoaineen kulutusta ja moottorin päästöjä. Aineen käyttö tuo säästöä kaikille käyttäjille. Erityisen merkittävä säästö syntyy runsaasti polttoainetta kuluttaville. Laajasti käytettynä tuote on merkittävä tekijä kokonaispäästöjen vähentämisessä valtakunnallisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa teemme tuotteelle kattavat EU-standardien mukaiset testit ja muutaman kuukauden kestävän pilotoinnin. Mikäli vaiheen tulokset vastaavat valmistajan omia testejä, siirrymme toiseen vaiheeseen. Tässä vaiheessa tuotetta markkinoidaan lähinnä kuljetusalan yrityksille, promotaan tuotetta yksityisille kuluttajille messuilla tms sekä aloitetaan tunnettavuuden lisääminen artikkelein ja mainonnalla alaan liittyvässä lehdistössä. Kolmannessa vaiheessa tuote saatetaan laajasti kuluttajien saataville vähittäiskaupan kautta autotarvikeliikkeiden kautta.

Olemme saaneet yksinoikeuden tuotteen myynnille Suomessa. Kun toiminta on saatettu vakaalle pohjalle Suomessa, pääsemme neuvottelemaan oikeuksista myös muissa maissa.

Toiminta on kannattavaa varsin vähäisellä myynnillä. Uskomme kuitenkin kuluttajien kiinnostuvan tuotteesta, koska se säästää heille paljon rahaa. Kokonaisuudessaan, erittäin maltillisilla myynti arvioilla laskettuna, yrityksemme tuotto-odotukset ovat huomattavat.

Haemme rahoitusta näiden kolmen vaiheen toteutukseen, jonka jälkeen yrityksen toiminta on omavaraista. Huomioitavaan on, että jos ensimmäisen vaiheen tulokset eivät vastaa valmistajan tuloksia, liiketoimintaa ei synny. Tämä on merkittävin riski. Varhaisimmat rahoittajat hyötyvät eniten tästä johtuen Muutoin näemme toiminnan riskit vähäisinä.

Lisätietoja allekirjoittaneelta: miikka.heikkinen@ecosavenordic.fi tai 040-7439789.