CaraID- Kasvontunnistus TURVALLISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

0
818

CaraCom Group on 2017 perustettu startup Pohjanmaalta. Olemme saaneet nopeasti perustamisensa jälkeen herättänyt kiinnostusta kohdeasiakkaissaan Suomessa ja Ulkomailla. Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluu erilaisia työturvallisuuteen liittyviä teknologiainnovaatioita, joista kasvontunnistusteknologialla on tällä hetkellä selkeästi suurin kansainvälinen markkinapotentiaali. CaraComin muut palvelut, kuten toiminnanohjausjärjestelmä, muodostavat toisiaan tukevan portfolion, jossa kohdeasiakaskunta pysyy pääosin samana. Näin CaraCom pystyy rakentamaan laajoja asiakkuuksia, joissa asiakastahot hyödyntävät yrityksen palveluja yhden tuotteen sijasta laajasti, ja tukevat merkittävästi solmittuja kumppanuuksia.

Sijoitettu pääoma suunnataan operatiivisiin kustannuksiin, tuotekehitykseen sekä vauhdittamaan kansainvälistymistä. Uudella pääomalla saamme toimintaan vauhtia ja voimme mahdollisuuksien mukaan palkata lisää myyntihenkilöstöä (Suomi ja ulkomaat). Lisenssien myyntisopimukset tuovat yritykselle kassavirtaa, mutta oma henkilökohtainen myynti ei jää pois missään vaiheessa. Odotamme sijoittajalta rahan lisäksi myös näkemystä ja kontakteja

CaraID kasvontunnistus: https://www.youtube.com/watch?v=PMoCsTTjo0Q

Joukkorahoitus 2019: https://portal.fundu.fi/view-share?id=5488db14-67e2-4184-94dc-3b77e4065651