Älä ryyppää fataalia!

0
837
verotus

Älä ryyppää fataalia!

Tämä ilmaisu on juristien ammattislangia ja se on erittäin ajankohtainen tässä hetkessä, kun tuloverotuksen muutoksenhakuajat ovat muuttuneet. Tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 5 vuoden ajan. Määräajan laskeminen alkaa verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Verovuodesta 2017 alkaen määräaika on 3 vuotta, ja määräajan laskeminen alkaa verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje. Siitä on hyvä tarkistaa muutoksenhakuajat ja ohjeet muutoksen hakemiseksi.

Kun kesä on nyt kukkeimmillaan ja virkamiehet tekevät pöytäänsä kiireesti tyhjäksi maksuunpanopäätöksistä, on hyvä pitää silmät auki ja havaita lainvalmistelussa verotusmenettelylakiin jäänyt veroyliasiamies Timo Räbinän ansa! Vaikka vanhoille tilikausille tehtävän oikaisun määräaika on pääsääntöisesti 5 vuotta, on Verohallinnolla mahdollisuus päätöksellään katkaista tuo vanhentumisaika, ainakin teoriassa, mikäli se tekee tämän vuonna 2017. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2017 tehtyihin päätöksiin sovelletaan kolmen vuoden määräaikaa. Toissijainen määräaika on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista:

Esimerkki: Verohallinto tekee tänään 26.6.2017 päätöksen verotuksen oikaisusta verovelvollisen vahingoksi verovuodelle 2013. Verotuksen oikaisupäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Yhtiön toimistohenkilökunta hakee mainitun päätöksen postista 30.6.2017. Päätös on saatu tiedoksi ja oikaisuvaatimuksen määräaika on palanut 30.08.2017. Henkilökunta luottaa vanhaan tuttuun 5 vuoden vanhentumisaikaan ja toteaa asian olevan hoidettavissa lomien jälkeen. Johdon ja-/tai taloushallinnon edustajat ovat enemmän tai vähemmän lomailleet ja palaavat täysillä työn touhuun 1.9.2017. Fataali on ryypätty. Yhtiö on astunut Räbinän ansaan.

Olen saanut asiakkailtani tietoa, että kyseinen määräajan muutos on aiheuttanut jo nyt suuria ongelmia ja Feeniksiä suuremmilla kilpailijoillani on ollut vaikeuksia ymmärtää sekä tiedottaa asiakkaitaan tästä kriittisestä muutoksesta. Periaatteessa määräaika on juridiikassa hyvin joustamaton, joten peli on lähtökohtaisesti tässä tilanteessa menetetty.

Tästä syystä tänä kesänä sinun on oltava erityisen tarkkana, ettei kesäsi ole liian julma. Mikäli saat maksuunpanopäätöksen, ole aktiivinen ja konsultoi asiantuntijaa välittömästi. Mikäli fataalisi on ryypätty, ole yhteydessä Feeniksiin! Puh. 0207809210, www.taxfenix.fi. Muussa tapauksessa, mukavaa kesää!